Tư vấn khảo sát địa chất

Tư vấn khảo sát địa chất

01
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 126.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói