Rà phá bom mìn

Rà phá bom mìn

05
Quí III năm 2007
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 180.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói