Xây dựng khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, khối triễn lãm.

Xây dựng khối quản lý và học nghiệp vụ, khối câu lạc bộ, khối triễn lãm.

08
Quí I năm 2008
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 11.777.920.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói