Thiết bị văn phòng(trang thiết bị cho phòng biểu diễn, khối hành chính quản lý, câu lạc bộ).

Thiết bị văn phòng(trang thiết bị cho phòng biểu diễn, khối hành chính quản lý, câu lạc bộ).

11
Quí I năm 2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.533.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói