Kiểm toán xây dựng công trình.

Kiểm toán xây dựng công trình.

13
Quí IV năm 2009
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 133.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói