Cung cấp máy siêu âm xách tay

Cung cấp máy siêu âm xách tay

01
Quý IV/2007 và quý I/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 220.000.000 (VND)
 • Ngân sách quận Tân Phú
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói