02 máy xúc cho Đoạn Quản lý đường bộ I và II để phục vụ đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ

02 máy xúc cho Đoạn Quản lý đường bộ I và II để phục vụ đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ

1
02-03/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 685000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói