Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết bị trường học. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An- phường Cam Phúc Nam- thị xã Cam Ranh

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp trang thiết bị trường học. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An- phường Cam Phúc Nam- thị xã Cam Ranh

Tên dự án:Trường Trung học cơ sở Chu Văn An- phường Cam Phúc Nam- thị xã Cam Ranh
Tên gói thầu:Cung cấp trang thiết bị trường học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA các CTXD Cam Ranh- Địa chỉ: Khu hành chính- thị xã Cam Ranh-tỉnh Khánh Hòa; ĐT: 058-212.943; 058-860.104, fax: 058.860.104
03/03/2008 đến 10/03/2008
100.000 (VND)
10/03/2008 15:00
10/03/2008 15:00