Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

05
quý 1/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.901.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói