Tư vấn giám sát thi công công trình

Tư vấn giám sát thi công công trình

06
quý 1/2008
theo thời gian gói thầu xây lắp
Giá gói thầu:
 • 36.115.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói