Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước

Tên dự án:Ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
Tên gói thầu:Xây dựng ký túc xá học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng quản lý dự án Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bình Phước; Đường QL14, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; Tel: (0651)881641; Fax: (0651)881641
03/03/2008 đến 18/03/2008
1.000.000 (VND)
18/03/2008 14:00
18/03/2008 14:00