Mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn)

Mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn)

01
31/3/2008
10 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng xây lắp công trình giữa chủ đầu tư với nhà thầu.
Giá gói thầu:
 • 5.856.000.000 (VND)
 • Viện trợ
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói