Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng cho Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh

Cung cấp và lắp đặt thiết bị chuyên dùng cho Đài tiếng nói nhân dân Tp.Hồ Chí Minh

1
Quý I/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 730.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói