Mua sắm Ôtô chuyên dùng trọng tải 5,1 tấn hiệu ISUZU

Mua sắm Ôtô chuyên dùng trọng tải 5,1 tấn hiệu ISUZU

01
3/2008-4/2008
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 121.100 (USD)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu