Gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình

Gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình

02
Quý III năm 2007
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 997701378 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói