Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bảo tàng công trình thuỷ điện Hoà bình

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bảo tàng công trình thuỷ điện Hoà bình

Tên dự án:Thi công sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bảo tàng công trình thuỷ điện Hoà bình
Tên gói thầu:Thi công sửa chữa đài tưởng niệm và nhà bảo tàng công trình thuỷ điện Hoà bình
Nguồn vốn:Vốn sửa chữa lớn
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Kế hoạch kỹ thuật – Công ty thuỷ điện Hoà bình Điện thoại : 0218.210341; di động : 0902038916; Fax : 018.855036
31/01/2008 đến 22/02/2008
500000 (VND)
22/02/2008 13:30
22/02/2008 13:30