Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình

Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình

06
Quý IV năm 2007
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 135905294 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm