Gói thầu xây lắp: phần thô, hoàn thiện, cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, quạt tăng áp, điều hòa không khí(vật tư+thiết bị), hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ

Gói thầu xây lắp: phần thô, hoàn thiện, cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, quạt tăng áp, điều hòa không khí(vật tư+thiết bị), hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ

11
Quí I năm 2008
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 53137344417 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói