Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy

Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy

12
Quý II năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1384600000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá