Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công nạo vét khu neo đậu ụ nổi 8.850DWT và khu quay trở tàu. Đầu tư – Xây dựng – Khai thác Nhà máy sửa chữa tàu biển Đông Đô tại Hải Phòng

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công nạo vét khu neo đậu ụ nổi 8.850DWT và khu quay trở tàu. Đầu tư – Xây dựng – Khai thác Nhà máy sửa chữa tàu biển Đông Đô tại Hải Phòng

Tên dự án:Đầu tư – Xây dựng – Khai thác Nhà máy sửa chữa tàu biển Đông Đô tại Hải Phòng
Tên gói thầu:Thi công nạo vét khu neo đậu ụ nổi 8.850DWT và khu quay trở tàu
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tầng 19 tháp văn phòng quốc tế Hoà Bình 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy – Hà Nội, Điện thoại: 7556149 Fax: 7556140
25/02/2008 đến 10/03/2008
500.000 (VND)
10/03/2008 09:00
10/03/2008 09:00