Gói thầu thi công+lắp đặt trạm biến áp

Gói thầu thi công+lắp đặt trạm biến áp

15
Quý II năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 429075720 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Theo đơn giá