Gói thầu kiểm toán

Gói thầu kiểm toán

18
Quí IV năm 2009
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 177606000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm