Kiểm định chất lượng công trình

Kiểm định chất lượng công trình

21
Quí IV năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 385180635 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm