Mua sắm máy in khổ A3; Firewal; SHDSL Router; UPS 650VA Offline; phần mềm mạng kế toán (SQL Sever Standard 2005 OLP NL 5 CAL; Window sever Standard 2003 OLP NL)

Mua sắm máy in khổ A3; Firewal; SHDSL Router; UPS 650VA Offline; phần mềm mạng kế toán (SQL Sever Standard 2005 OLP NL 5 CAL; Window sever Standard 2003 OLP NL)

1
tháng 03/2008
tháng 03/2008
Giá gói thầu:
 • 367769000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu