Xây lắp móng, bệ tượng BTCT

Xây lắp móng, bệ tượng BTCT

2
Quý I/2008
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 800.237.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp