Giám sát thi công xây lắp; quản lý dự án phần xây lắp; lập, đánh giá hồ sơ mời thầu phần xây lắp và gói thầu số 1

Giám sát thi công xây lắp; quản lý dự án phần xây lắp; lập, đánh giá hồ sơ mời thầu phần xây lắp và gói thầu số 1

7
Đang thực hiện
Theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 361.401.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói