Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm xây dựng công trình

9
Quý I/2008
Theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 19.971.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói