Trang thiết bị

Trang thiết bị

02
Quý II năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 713000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói