Tư vấn khảo sát

Tư vấn khảo sát

02
Năm 2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 130.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói