Chi phí bảo hiểm công trình

Chi phí bảo hiểm công trình

05
Năm 2008
300 ngày
Giá gói thầu:
 • 49.829.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói