Tư vấn mời thầu, đánh giá HSDT

Tư vấn mời thầu, đánh giá HSDT

06
Năm 2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 38.112.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói