Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống cáp quang biển. Tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam

Thông báo mời thầu gói thầu: Hệ thống cáp quang biển. Tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam

Tên dự án:Tuyến cáp quang biển trục Bắc – Nam
Tên gói thầu:Hệ thống cáp quang biển
Nguồn vốn:JBIC
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Tài chính Thương mại – ban QLDA cáp quang biển – 879 Đường Hồng Hà – Hà Nội
30/01/2008 đến 19/04/2008
160.000.000 (VND)
19/04/2008 09:00
19/04/2008 09:00