Đo đạc hiện trạng vị trí cao độ

Đo đạc hiện trạng vị trí cao độ

1
Đã thực hiện
7 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói