Đo đạc hiện trạng kiến trúc công trình

Đo đạc hiện trạng kiến trúc công trình

2
Đã thực hiện
10 ngày
Giá gói thầu:
 • 24.750.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói