Công ty Dịch vụ Viễn thông thông báo mời thầu. Quản lý khách hàng trả trước mạng vinaphone

Công ty Dịch vụ Viễn thông thông báo mời thầu. Quản lý khách hàng trả trước mạng vinaphone

Gói thầu: Mua phần mềm hệ thống

Thuộc Dự án “Quản lý khách hàng trả trước mạng vinaphone”

Nguồn vốn: ĐTPT của Công ty Dịch vụ Viễn thông

Bên mời thầu: Công ty Dịch vụ Viễn thông

Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

Thời gian phát hành HSYC: từ ngày 8/1/2008 đến trước 14 giờ 30, 10/1/2008 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ khách hàng – Công ty Dịch vụ Viễn thông, số 57A Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 8358752; Fax: (04) 8358753

Hạn cuối nhận HSĐX: 14 giờ 30, ngày 10/1/2008.