Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật

5
Đã thực hiện
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.183.397 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói