Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Tư vấn giám sát thi công xây lắp

9
Quý II/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 90.586.420 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói