Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

10
Quý II/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.939.544 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói