Thông báo mời thầu gói thầu: Quần áo, mũ. Trang bị bảo vệ cá nhân năm 2008

Thông báo mời thầu gói thầu: Quần áo, mũ. Trang bị bảo vệ cá nhân năm 2008

Tên dự án:Trang bị bảo vệ cá nhân năm 2008
Tên gói thầu:Quần áo, mũ
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Điện lực Gò Vấp – 176 A Dương Quảng Hàm, P.05, Q.Gò Vấp Tp.HCM – ĐT: 08.2100343
01/02/2008 đến 26/02/2008
220.000 (VND)
26/02/2008 09:00
26/02/2008 09:00