Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị(bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế,máy lạnh và phụ kiện,hệ thống mạng viễn thông,hệ thống PCCC vách tưởng, báo cháy tự động và chống sét). DỰ ÁN VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM.

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị(bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế,máy lạnh và phụ kiện,hệ thống mạng viễn thông,hệ thống PCCC vách tưởng, báo cháy tự động và chống sét). DỰ ÁN VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM.

Tên dự án:DỰ ÁN VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP PHẦN MỀM
Tên gói thầu:Thiết bị(bao gồm cung cấp lắp đặt máy biến thế,máy lạnh và phụ kiện,hệ thống mạng viễn thông,hệ thống PCCC vách tưởng, báo cháy tự động và chống sét)
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Lầu 3 – Nhà trạm viễn thông, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM. Điện thoại: 08.7155052
14/02/2008 đến 29/02/2008
500.000 (VND)
29/02/2008 09:30
29/02/2008 09:30