Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình đường nối QL 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình đường nối QL 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01
Quý I năm 2008
45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 987.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Hợp đồng hỗn hợp