MUA XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG 16 CHỖ NGỒI

MUA XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG 16 CHỖ NGỒI

1
3/2008-4/2008
1 THÁNG
Giá gói thầu:
 • 32.070 (USD)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói