Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn quản lý dự án

05
Quý 1 năm 2008
10 tháng
Giá gói thầu:
 • 495.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói