Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy in khổ A3; Firewal; SHDSL Router; UPS 650VA Offline; phần mềm mạng kế toán (SQL Sever Standard 2005 OLP NL 5 CAL; Window sever Standard 2003 OLP NL). Đầu tư thiết bị và phần mềm mạng kế toán Viễn Thông Bình Thuận

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy in khổ A3; Firewal; SHDSL Router; UPS 650VA Offline; phần mềm mạng kế toán (SQL Sever Standard 2005 OLP NL 5 CAL; Window sever Standard 2003 OLP NL). Đầu tư thiết bị và phần mềm mạng kế toán Viễn Thông Bình Thuận

Tên dự án:Đầu tư thiết bị và phần mềm mạng kế toán Viễn Thông Bình Thuận
Tên gói thầu:Mua sắm máy in khổ A3; Firewal; SHDSL Router; UPS 650VA Offline; phần mềm mạng kế toán (SQL Sever Standard 2005 OLP NL 5 CAL; Window sever Standard 2003 OLP NL)
Nguồn vốn:Vốn khác của doanh nghiệp
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng ĐT-XDCB, Viễn Thông Bình Thuận số: 02 Lê Hồng Phong – Phan Thiết – Bình Thuận; số điện thoại: 062 824151; Fax: 062 826062
10/03/2008 đến 15/03/2008
200000 (VND)
15/03/2008 15:00
15/03/2008 15:00