Mua sắm Modem ADSL

Mua sắm Modem ADSL

1
Từ ngày 19/3/2008 – trước 14 giờ ngày 25/3/2008
7 ngày
Giá gói thầu:
 • 880.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói