Cung cấp máy Photocopy và máy in

Cung cấp máy Photocopy và máy in

01
03/2008-04/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 340000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói