Thông báo mời thầu gói thầu: Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp. Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương

Thông báo mời thầu gói thầu: Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương

Tên dự án:Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Trường trung học cơ sở Thới Hoà, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương. Gói thầu xây lắp
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương, số 7 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Chánh Nghĩa, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại 0650.825923. Fax 0650.822004
17/03/2008 đến 01/04/2008
1.000.000 (VND)
01/04/2008 09:00
01/04/2008 09:00