Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bi

Cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bi

1
Từ 28/03/2008 đến 11/04/2008
4-6 tuần
Giá gói thầu:
 • 4000000000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá