Giám sát thi công xây dựng công trình

Giám sát thi công xây dựng công trình

02
Sau khi HSMT được UBND TP phê duyệt
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 165.512.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói