San lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải

San lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải

03
Sau khi HSMT được UBND TP phê duyệt
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 9.897.460.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói